geolokátory


Vyplácí se zpěvným ptákům migrace?


Odhaduje se, že v Evropě žije více než jedna a půl miliardy zpěvných ptáků. Přibližně polovinu z nich tvoří migranti, kteří každoročně podstupují cestu do krajů, kde je dostatek potravních zdrojů a příhodnější teplota. Cesta na jih je však energeticky náročná a nebezpečná. Otázka tedy zní, zdali je podstoupení takového rizika pro migrující ptáky užitečné? Vědci z Institutu Maxe Plancka v Radolfzellu nyní poprvé prokázali, že u částečně tažných druhů ptáků, mají větší šanci na přežití ti, kteří migrují, než jedinci stejného druhu, kteří však zůstávají ve střední Evropě.

Typickým příkladem částečně tažného druhu je kos černý (Turdus merula). To znamená, že někteří kosi přeletují na podzim na zimoviště, zatímco jiní raději zůstávají na hnízdišti a čelí drsným podmínkám. Mírnější zimy ve střední Evropě dnes způsobují, že kosi ve větším množství zůstávají na hnízdištích, aby tím ušetřili migrační stres. Tento jev je patrně současný, v dobách, kdy v evropských podmínkách byly zimy chladnější, migroval výrazně větší počet kosů. Pravděpodobnost přežití populace v časech výrazně chladnějších zim byly nižší. Mechanismy, které řídí migraci ptáků, však doposud nejsou komplexně vysvětleny.

Individuálně značený kos černý, vybavený satelitní vysílačkou. Foto Adam Fudickar, Phys.org

Po několik let, vždy během šestiměsíčního letního období od roku 2009 do roku 2016 sledovali vědci ptáky pomocí satelitních vysílaček. Po každé zimě vědci zkoumali oblast kolem Bodamského jezera na pomezí Německa, Rakouska a Švýcarska a pátrali po kosech, kteří přežili zimu a vrátili se ze zimovišť. Na základě získaných údajů vědci vypočítali pravděpodobnost přežití migrantů a místních ptáků. „Zima je nejkritičtější fáze v životě kosů, většina z nich uhyne během tohoto období a to bez ohledu na to, zda migrují na jih nebo zůstanou. Avšak migrující ptáci mají mnohem vyšší pravděpodobnost, že přežijí zimu než místní kosi,“ vysvětluje Daniel Zuñiga, jeden z autorů studie.

Přestože migruje více samic, nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi samci a samicemi ve vztahu k úmrtnosti. Možným vysvětlením je, že mnoho samců raději zůstane na hnízdištích, aby mohli zvýšit své šance na zajištění dobrého potomstva a to i přesto, že jejich brzká přítomnost na hnízdišti nemusí znamenat jejich vyšší šance u samic.

Kos černý. Foto Jiří Bartoš

Zdroj: https://phys.org/news/2017-11-migration-songbirds.html

Překlad: Lukáš Kadava / titulní foto Jiří Bartoš (www.bartosphoto.cz)


Číst dále