telemetrie


Hnízdění orla královského na jižní Moravě v sezóně 2020


Orel královský (Aquila heliaca) patří k nejohroženějším dravcům Evropy. Jeho populace na kontinentu nepřesahuje 4 tisíce hnízdících párů, podstatná část z nich žije v Rusku, Kazachstánu a Turecku. Páry ve státech Evropské unie ornitologové počítají na pouhé stovky. „V České republice hnízdní populace letos poprvé přesáhla deset párů. Celkem jsme jich spočítali třináct. Každé vyvedené mládě považujeme za velký úspěch. Orel královský patří mezi naše nejvzácnější hnízdící dravce,“ říká David Horal, který se v České společnosti ornitologické věnuje výzkumu a ochraně orlů královských.

Česká populace orla královského se v letošním roce rozrostla o sedm mláďat. Kriticky ohrožený dravec hnízdí u nás výhradně na jižní Moravě, kde má celosvětově severozápadní hranici svého výskytu. Letos tam ornitologové zaznamenali třináct párů. V loňském roce ornitologové zaznamenali na jižní Moravě devět párů. Tehdy bylo úspěšně vyvedeno šest mláďat. „Nejvíce mláďat bylo v roce 2016, kdy šest úspěšných párů vyvedlo dvanáct potomků,“ podotýká Horal. Dodává, že orli jsou velmi citliví na rušení lidmi, ať už jde například o lesníky, rybáře či turisty. Rušení hnízdícího páru často vede až k opuštění snůšky. Ornitologové označují orly vysílačkami, takzvanými GPS-GSM loggery, aby měli přehled o jejich pohybu a mohli odhalit nebezpečí nebo úhyn. „Letos dostala vysílačku čtyři mláďata ze tří hnízd,“ upřesňuje Horal.

Dospělí orli královští z české populace zpravidla zimují v okolí hnízdiště, někteří mladí jedinci ale odlétají na jih. Hrozbou pro všechny orly královské, ať už migrují nebo ne, jsou sloupy elektrického vedení a nelegální pronásledování, nejčastěji střelba a otravy. Např. v prosinci 2019 přijala záchranná stanice v Buchlovicích orla královského z Hodonínska se zlomeným křídlem, jehož nejpravděpodobnější příčinou bylo postřelení. Křídlo mu muselo být amputováno a pták zůstane trvale v lidské péči.

Zdroj: TZ ČSO 11. 12. 2020 / Titulní foto: Imran Shah/ CC BY-SA 2.0


Číst dále
Mladý orel křiklavý z České republiky zimuje v Etiopii


Poslední výskyty orla křiklavého (Aquila pomarina), které by naznačovaly jeho hnízdění u nás, se datují do 80. let minulého století v jižní části Šumavy. Teprve v roce 2012 a opět v roce 2013 podařilo potvrdit hnízdění nálezem obsazeného hnízda v okolí Mnichova u Mariánských Lázní. Celkem v západních Čechách hnízdí 1- 2 páry a jde tak o jeden z nejvzácnějších hnízdících druhů v České republice. Od roku 2018 hnízdí v oblasti Zlatohorské vrchoviny na severní Moravě. V roce 2019 vyvedli zdejší orli křiklaví jedno mládě, které dostalo mimo satelitní vysílačky jméno Ota (blíže ZDE). Jeho život skončil v Libanonu, kde se stal obětí místních lovců. Nelegální lov je v oblasti Středomoří velkým problémem.  Studie uveřejněná v roce 2019 poprvé odhalila rozsah a míru nelegálního lovu a odchytu volně žijících ptáků na Arabském poloostrově, Iráku a Íránu. Autoři studie odhadli, že je v této oblasti každoročně zabito nebo nezákonně odchyceno nejméně 1,7 až 4,6 milionů ptáků minimálně 413 různých druhů, mnoho z nich během migrace (blíže ZDE).

V roce 2020 opět orli vyvedli jedno mládě – samičku Kristýnu. Také ona byla vybavena satelitní vysílačkou. V průběhu září se mladá orlice vydala na dlouhou cestu na zimoviště, které se nachází v Etiopii ve východní Africe. V záchranné stanici sledovali její pohyb až do 4. října, kdy se signál její vysílačky v libanonské oblasti ztratil. Ochránci přírody s jistotou věděli, že se nejedná o závadu na vysílačce a obávali se, že i Kristýnu zastřelili libanonští lovci.

„Naštěstí se nám nyní po šestnácti dnech odmlky opět ozval Kristýnin signál. Zaskočilo nás to a udělalo nám to velkou radost. Nyní už je v Etiopii, v Národním parku Gambela, který se rozkládá u hranic s Jižním Súdánem. Eventuálně by to mohlo již být i místo, kde stráví zimní období,“ sdělil Petr Orel pro Server IDnes. Za ztrátou kontaktu je tak možná pouze špatný mobilní signál v této části světa.

Mladá orlice Kristýna na hnízdě. Foto archiv ZO ČSOP Nový Jičín

Zdroj: https://csopnj.cz/aktuality/orel-kriklavy-kristyna-nedoletela/

https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/orel-kriklavy-zachranna-stanice-bartosovice-petr-orel-libanon-zimoviste-vysilacka-zoo-ostrava-pribrs.A201021_122053_ostrava-prilohy_pjen

Titulní foto: Wikipedia Commons / CC BY-SA 4.0


Číst dále
Nový rekord ptačí migrace


Vědci zaznamenali nový rekord v nepřerušovaném ptačím letu. Břehouš rudý (Limosa lapponica) během své migrace z Aljašky na Nový Zéland trasu dlouhou víc než 12.000 kilometrů překonal za 11 dní. Břehouš byl individuálně označen jako 4BBRW, dostal čtyři kroužky v barvách, jejichž názvy v angličtině začínají těmito písmeny – modré, červené a bílé. Na zádech měl pětigramový lokalizátor, který vědcům umožnil sledovat jeho trasu. Z aljašského pobřeží se břehouš vydal na zimoviště 16. září, v zátoce nedaleko Aucklandu se objevil o 11 dní později.

Z Aljašky pták zamířil k Aleutským ostrovům a pak dále nad Tichý oceán. Cestu pravděpodobně komplikoval silný východní vítr. Satelitní data ukázala, že pták uletěl 12.854 kilometrů, po korekci vědci dospěli k závěru, že to bylo nejméně 12.200 kilometrů. Za dosud nejdelší nepřerušený ptačí let se považoval výkon z roku 2007, kdy jiný břehouš rudý urazil 11.680 kilometrů. Odborník na migraci ptáků Jesse Conklin se domnívá, že břehouši mají představu o tom, nad jakým místem planety se nacházejí. „Neumíme to vysvětlit, ale máme dojem, že mají něco jako palubní mapu. Letí celé dny nad oceánem, kde není žádná pevnina. Dostanou se nad Novou Kaledonii a Papuu Novou Guineu, kde je jen pár ostrovů. Vypadá to, že jim přisuzujeme lidské vlastnosti, ale zdá se, že spatří a poznávají pevninu a vědí, že mají měnit směr‘,“ řekl Conklin.

Ačkoli to není jisté, ptáci za tahu zřejmě nespí. „Mají neuvěřitelný účinný poměr mezi energií a výkonem a pracuje pro ně mnoho faktorů. Tělo má tvar jako stíhací letadlo. Mají dlouhá zašpičatělá křídla a jsou hladcí, což jim dodává aerodynamické vlastnosti,“ sdělil Conklin.

Sledovaná skupina patřila k 20 břehoušům odchyceným a označeným loni v zátoce Firth of Thames jihovýchodně od Aucklandu. Ptáci se vydávají na zpáteční let v březnu, letí přes Asii a asi měsíc se krmí v okolí Žlutého moře, než se vydají k Aljašce. Vědci se domnívají, že tah napříč nad Tichým oceánem funguje jako ekologický koridor – let ptákům usnadňuje vítr na trase, na níž není velké riziko predátorů nebo nákazy. „Letu dlouhého 10.000 kilometrů jsou schopni i jiní ptáci, ale není na světě moc míst, kde je takový let nezbytný. Nejde o to, že je to jediný pták, který je tak dlouhého letu schopen, ale o to, že je jediný, kterému nic jiného nezbývá,“ řekl k břehoušům Conklin.

Břehouš rudý je velkým druhem bahňáka z čeledi slukovitých. Podobá se příbuznému břehouši černoocasému, od nějž se liší především jemně proužkovaným ocasem a tmavými letkami bez kontrastních bílých polí. Dále se liší mírně nahoru zahnutým zobákem a ve svatebním šatu rezavou celou spodinou těla. V České republice bývá vzácně pozorován na tahu. Foto Andreas Trepte

Zdroj: https://www.birdguides.com/news/bar-tailed-godwit-breaks-record-for-non-stop-flight/

https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/13/jet-fighter-godwit-breaks-world-record-for-non-stop-bird-flight

Titulní foto: Graham Winterflood / CC BY-SA 4.0


Číst dále
Moták lužní přeletěl z Nymburska do Tuniska za pouhých sedm dní


Motáci lužní (Circus pygargus) jsou elegantní štíhlí dravci, hnízdící nejčastěji v polích. Jejich početnost je u nás nízká a závisí ve velké míře na praktické ochraně hnízd. Mladý moták lužní odchovaný v záchranné stanici pro zraněné živočichy na Huslíku u Poděbrad dokázal doletět do Tuniska jen za sedm dní. „Do záchranné stanice na Huslíku jsme ho přijali jako několikadenní mládě, které vlivem zemědělských prací přišlo o hnízdo a nebylo ho možné umístit jinam. Od této chvíle vyrůstal pod rukama našich ošetřovatelů“, uvedl vedoucí záchranné stanice Luboš Vaněk. V lidské péči strávil celkem 46 dní, kdy byl postupně připravován na přímé vypuštění do volné přírody. Jeho pohyb po vypuštění sleduje miniaturní vysílačka, kterou motákovi před vypuštěním umístili v záchranné stanici společně s ornitology.

Trasa letu motáka lužního podle dat GPS/GSM loggeru. Foto archiv Záchranné stanice na Huslíku

„Samec motáka lužního byl označen GPS/GSM loggerem značky ANITRA. Zařízení nám umožňuje na dálku, v podstatě v reálném čase, sledovat přesuny a dokonce i další parametry telemetrovaného jedince. Tato technologie je ideální pro vypouštění rehabilitovaných ohrožených druhů ptáků, kdy je možno včas odhalit, že není něco v pořádku a v terénu ptáka případně znovu dohledat. Dále poskytuje také velmi cenné informace o životě a chování označených jedinců“ upřesnil ornitolog Dušan Rak, který se dlouhodobě věnuje ochraně vzácných druhů dravců. Jeho slova potvrzují prvotní výsledky sledování, kdy za několik málo dní moták urazil přes 2 600 km, přelétl přes Rakousko, Itálii a krátce se zastavil na Sardinii. Tato data jsou pozoruhodná, protože se jedná o mladého ptáka, který nebyl vychován rodiči, ale dostalo se mu péče od lidí. „Je neuvěřitelné, že mladý dravec je schopný ve věku něco málo přes 50 dní nalézt správnou cestu směrem na jih a překonat různé nástrahy, na které jsme ho nemohli plně připravit. Znamená to pro nás opět překvapivý pohled do života v ptačí říši“, doplnil Vaněk.

Záchranná stanice pro volně žijící živočichy Huslík od počátku roku přijala téměř 1800 zraněných nebo handicapovaných zvířat z velké části Středočeského kraje a řadí se tak mezi jedno z největších center v České republice. Telemetrii vypuštěných pacientů se věnuje dlouhodobě. Péči o živočichy je možné podpořit  ZDE

Vypuštěný moták lužní vybavený GPS/GSM loggerem. Foto archiv Záchranné stanice na Huslíku

Zdroj: TZ Záchranné stanice na Huslíku, 19. 9. 2020 / Titulní foto: archiv Záchranné stanice na Huslíku


Číst dále
Satelitní vysílačky odhalily pozoruhodnou migraci ararů zelených


Pokud jste se domnívali, že jedinými dvěma druhy papoušků, kteří migrují mezi hnízdišti a zimovišti, jsou tasmánské neofémy oranžovobřiché a latamové vlaštovčí, jste na omylu. Mezi tažné druhy papoušků patří i mexičtí ararové zelení. Právě v těchto dnech vrcholí společný projekt zoologické zahrady San Diego, arizonské pobočky amerického federálního úřadu U.S. Fish and Wildlife Service (FWS – obdoba naší Agentury ochrany přírody a krajiny), mexické Národní komise pro chráněná území a mexické nevládní organizace Organización Vida Silvestre AC (OVIS), který sledoval pomocí satelitních GPS lokátorů cestu deseti ararů zelených. Někteří při tahu do zimoviště a zpět překonali vzdálenost přes 3 000 kilometrů.

Vysílačkami byla označena mláďata v hnízdních dutinách ve volné přírodě i ptáci odchovaní v zajetí v americké Zoo San Diego. První papoušek pojmenovaný Largo byl vypuštěn 21. září 2019 v lokalitě Cinco Millas u obce Ejido el Largo a do poloviny letošního února doputoval do San Dimas ve státě Durango jihovýchodně od města Granizo. Celkově urazil 2 270 km. Druhý papoušek jménem Jimmy byl vypuštěn rovněž 21. září 2019 v lokalitě Alamillo poblíž obce Guerrero ve státě Chihuahua. Podařilo se mu přesunout nejdelší vzdálenost přímým směrem, a to 678 km na lokalitu Hail v San Dimas ve státě Durango. Další dva papoušci. Rojo a Gómez, zahájili svoji cestu v lokalitě Alamillo jako Jimmy, ale ve dvou různých termínech: Rojo 21. září 2019 a Gómez 2. října 2019. Rojovi se podařilo do 19. února ulétnout vzdálenost 1 722 km, Gómezovi 1 600 km. Z toho 650 km letěli společně mezi městem Tajicara ve státě El Charco Verde a obcí Mezquital ve státě Durango. „Tito dva papoušci vynikli tím, že se dostali nejvíce na jih ze všech sledovaných ararů a dosáhli města Las Papas,“ upozornila organizace OVIS na svém webu. V různých lokalitách státu Durango strávilo zimu všech deset sledovaných ararů zelených. Od letošního března se pak začali postupně vracet na sever do svých hnízdišť. 15. dubna se ochránci dozvěděli, že arara jménem Angy je zpět v lokalitě Tutuaca, kde loni na podzim začala jeho cesta. Tah na zimoviště a zpět v tomto případě představovat neskutečnou vzdálenost 3 400 km.

Převzato z magazínu Ararauna

Zbytek celého článku k přečtení: Ararauna

Foto: Trisha Shears / CC BY-SA 3.0


Číst dále
„Železný“ orel míří k moři


Telemetrické sledování ptáků má nejen za cíl podrobně zjišťovat migrační trasy, ale může přinést i informace o přežívání jedinců, kteří byli vypuštěni do přírody po dlouhodobém pobytu v zajetí, či se vyléčili po komplikovaných zraněních. Ukázkovým případem může být mladý orel mořský, který byl dne 25. 9. 2019 odchycen Karlem a Růženou Machačovými jako tohoroční vyvedené mládě s poraněným levým okem na lokalitě Tisová u Tachova. Orel měl problém s orientací a patologický nález na rohovce levého oka, a proto téhož dne byl předán do Záchranné stanice Plzeň. Tam si bohužel 8. 10. 2019 přivodil zlomeninu pravého stojáku.

Orel mořský po operaci pravé stehenní kosti. Foto archiv Záchranné stanice živočichů Plzeň.

Proto také 10. 11. 2019 proběhla unikátní operace fraktury, kterou provedl MVDr. Petr Böhm z Veterinární kliniky Vedilab Plzeň, při níž mu byla voperovaná kovová spona pro zpevnění kosti. „O měsíc později jsme se pak s veterinářem dohodli, že orla i s „železem“ ve stojáku přece jen vypustíme zpět do volné přírody. Abychom však měli jistotu, že pták nemá žádné problémy, byl před vypuštěním vybaven speciální vysílačkou od firmy ANITRA a vypuštěn volným letem u Tisové u Modrého rybníka,“ říká Karel Makoň ze Záchranné stanice živočichů Plzeň.

Od té doby ochranáři pacienta pravidelně telemetricky sledují a ví o každém jeho kroku. Proto také začátkem dubna dostali informaci a mapku, že orel pravděpodobně míří přes Polsko k Baltskému moři! „Pravda, k moři to má ještě kus, a pokud poletí na Kaliningrad, tak to bude navíc v Rusku a na opačném konci Evropy, než jezdívali Češi, ale moře jako moře a je to přece orel mořský,“ usmívá se Karel Makoň.

Cesta vyléčeného orla mořského na základě dat loggeru Anitra. Foto archiv Záchranné stanice živočichů Plzeň.

Zdroj: TZ Záchranná stanice živočichů Plzeň, 5. 4. 2020

Titulní foto: Zdeněk Macháček


Číst dále